Видання, підготовлені В.П. Перебенесюком
 • Християнство і проблеми сучасності : науковий збірник / Українська асоціація релігієзнавців, Держ. комітет України у справах релігій ; редкол. А. М. Колодний [та ін.]. - К. : VIP, 2000. - 218 с. - ISBN 966-7308-83-9
 • Новітні релігії в сучасній Україні : матеріали круглого столу та науково-практичної конференції / В. Д. Бондаренко (ред.). - К. : VIP, 2000. - 176 с. - ISBN 966-7897-00-1
 • Діяння Помісного собору Української Автокефальної Православної Церкви: Київ, 14-15 вересня 2000 року. - К. : VIP, 2000. - 164 c. - ISBN 966-7897-00-Х
 • Християнські Церкви і релігійні організації в Україні : Довідник / Державний комітет України у справах релігій ; В. Д. Бондаренко (гол.ред.). - К. : VIP, 2001. - 93 с. - ISBN 966-7897-02-8
 • Розв'язування математичних задач у системі комп'ютерної алгебри MAPLE V / Б. О. Попов. - К. : VIP, 2001. - 312 с. - ISBN 966-7897-03-6
 • Науковий вісник Київського коледжу зв'язку / Відп. за випуск Іщенко О. А. - №1, 2001. - К. : VIP, 2001. - ISBN 966-7897-04-4
 • Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні: Наук. зб. / Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України ; голов.ред. В. Д. Бондаренко, А. М. Колодний. - К. : VIP, 2001. - 206 с. - ISBN 966-7897-05-2
 • Науковий вісник Київського коледжу зв'язку / Відп. за випуск Іщенко О. А. - №2, 2001. - К. : VIP, 2001. - ISBN 966-7897-06-0
 • Всеукраїнське об'єднання християн. Частина І / В. П. Перебенесюк (ред.). - К. : VIP, 2002.  - ISBN 966-7897-07-09
 • Всеукраїнське об'єднання християн. Частина ІІ / В. П. Перебенесюк (ред.). - К. : VIP, 2002.  - ISBN 966-7897-08-07
 • Ангел мій кличе до сповіді. Збірка віршів / І.Р. Стратій. - К. : VIP, 2002. - ISBN 966-7897-09-05
 • Релігія і закон: проблеми правового врегулювання державно-церковних відносин / В. Д. Бондаренко (голов.ред.). - К. : VIP, 2002. - 216 c. - ISBN 966-7897-10-9
 • Науковий вісник Київського коледжу зв'язку / Редакційна колегія: О. М. Мухін (голов.ред.). - №1 (3), 2002. - К. : VIP, 2002. - ISBN 966-7897-11-7
 • Церкви і релігійні організації України у 2001 році : Довідник / В. Д. Бондаренко (голов. ред.); Державний комітет України у справах релігій. - К. : VIP, 2002. - 186 с. - ISBN 966-7897-12-5
 • Церкви і релігійні організації України у 2002 році : Довідник / В. Д. Бондаренко (голов. ред.); Державний комітет України у справах релігій. - К. : VIP, 2003. - 125 с. - ISBN 966-7897-13-3
 • Триста років українського театру. 1619-1919 та інші праці / Д. Антонович, [Л. Старицька-Черняхівська, Я. Мамонтов; Підготов. текстів, редагування і передм. Г. Ф. Семенюк, Л. С. Дем'янівська]. - К. : ВІП, 2003. - 418 с. - У кн. також.: Двадцять п'ять років українського театру / Л. Старицька-Черняхівська. Драматургія І. Тобілевича; Українська драматургія передреволюційної доби (1900-1917) / Я.Мамонтов. - ІSBN 966-7897-14-1
 • Церкви і релігійні організації України у 2003 році : Довідник / В. Д. Бондаренко (голов. ред.); Державний комітет України у справах релігій. - К. : VIP, 2004. - 125 с. - ISBN 966-7897-16-8
 • Державно-церковні відносини в Україні у контексті сучасного європейського досвіду : Збірник наукових матеріалів : до 40-річчя кафедри культурології НПУ ім. М. П. Драгоманова / Держ. комітет України у справах релігій, НПУ ім. М. П. Драгоманова / Бондаренко В. Д. (відп. ред..). - К. : VIP, 2004. - 356 с. - ISBN 966-7897-15-X
 • Церква в українському суспільстві. Матеріали соціологічного дослідження / Авторський колектив: В. П. Перебенесюк (керівник/редактор) та ін. - К. : ВІП, 2004. - 52 с. - ISBN 966-7897-18-4
 • Подолання технічних труднощів у виконавській практиці гітариста (на прикладі концерту для гітари з оркестром № 3 "Елегійний" Лео Брауера) : Навчальний посібник / В. І. Доценко. - К. : ВІП, 2005. - ISBN 966-7897-17-6
 • Державне управління: плани і проекти економічного розвитку / О. Ю. Кучеренко (заг.ред.), І. В. Запатріна (заг.ред.) ; Власюк О. С., Дерюгіна Т. В. та ін. - К. : ВІП, 2006. - 624 с. - ISBN 966-7897-19-2
 • Прийоми оптимізації естетики смерті у повісті Еріка-Емануїла Шмітта "Оскар і рожева дама" : наук.-публіцист. есе / Перебенесюк М. В. - К. : ВІП, 2007. - 30 с. - ISBN 978-966-7897-20-8
 • Казки крізь призму емоцій : Фортепіанний цикл / В. О. Ракочі. - К. : ВІП, 2007. - 68 с. - ISМN М-707500-52-1 
 • Очима дитини : Фортепіанні п'єси для дітей та юнацтва / В. О. Ракочі. - К. : ВІП, 2007. - 64 с. - ISМN М-707500-51-4
 • Фортепіанні твори / В. О. Ракочі. - К. : ВІП, 2008. - 68 с. - ISМN М-9007038-1-1
 • Очима дитини : Фортепіанні п'єси для дітей та юнацтва. - Зошити 3-4 / В. О. Ракочі. - К. : ВІП, 2008. - 88 с. - ISМN М-9007038-0-4
 • Русско-украинский толковый словарь терминов рынка недвижимости / А. А. Бондаренко. -  К.: ВИП, 2008. -  103 с. -  ISBN 978-966-7897-22-2
 • Розв'язування математичних задач у системі комп'ютерної алгебри MAPLE V / Б. О. Попов - 2-ге вид. - К. : VIP, 2009. - 310 с. - ISBN 978-966-7897-23-9
 • Триста років українського театру. 1619-1919 та інші праці / Д. Антонович, [Л. Старицька-Черняхівська, Я. Мамонтов; Підготов. текстів, редагування і передм. Г. Ф. Семенюк, Л. С. Дем'янівська]. - 2-ге вид. - Київ : ВІП, 2010. - 418 с. -  У кн. також.: Двадцять п'ять років українського театру / Л. Старицька-Черняхівська. Драматургія І. Тобілевича; Українська драматургія передреволюційної доби (1900-1917) / Я.Мамонтов. - ISBN 978-966-7897-25-3
viktorperebenesiuk@outlook.com
Віктор Перебенесюк
ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ
Free Web Hosting

2014-2017 © Viktor Perebenesiuk
тел./факс: +38044 250-6555
Лист автору
Система Orphus